Tilbygning

Drømmer i om en tilbygning til jeres bolig?

Hvis i ønsker at den nye tilbygning skal hænge sammen med det eksisterende, er det vigtigt fra start at få afklaret den arkitektoniske retning.

Dette kan være igennem en tilbygning som i materialer og stil, lægger sig op ad den oprindelige bolig, eller gennem en tilbygning som stiller sig klart i et andet arkitektonisk formsprog, og den vej skaber et samlet dynamisk udtryk i boligens æstetik.

Hvor ledes en tilbygning vil udtrykke sig bedst, er en individuel vurdering, og kommer dels til udtryk gennem boligens karakter, stand og udtryk, men også det lokale miljø boligen indgår i.

Forskellige typer af tilbygnings-projekter

Placeringen af den ønskede tilbygning i forhold til den/de eksisterende bygninger er vigtig. Både i forhold til jeres behov, grundens størrelse, adgangsvej, afstande til naboer, orientering mod verdenshjørne, udsigter, eller skrånende terræn.

Der er flere afgørende parametre, der skal afklares før i kan træffe valget af netop den tilbygning der passer bedst til jeres bolig og behov. Derfor tager tilbygningsprojekterne også mange forskellige former.

Arkitektrådgivning på byggeprojekter

Når i står med overvejelserne om en ny tilbygning, er det væsentligt at i får god rådgivning fra start.

Arkitektrådgivning kan hjælpe jer med at afdække de mange rumlige muligheder, og æstetiske potentialer som et byggeprojekt indeholder. Det kan mærkes i et projekt, om der er tænkt over de bedst mulige forhold omkring rumforløb, fleksible funktioner, udsigt til omgivelserne, optimalt lysindfald og materialesammensætningen for at nævne nogle af de ting der skaber gode rum.

Men den gode rådgivning kommer også i form af at hjælpe med at navigere i de mange love og regler der er på området. Det bør derfor altid anbefales at man finder en rådgiver man har tillid til, og som kan være på jeres side, i de mange faser et byggeprojekt indeholder.

Love og regler på byggeområdet

Det gældende bygningsreglement kan findes her bygningsreglementet2018, også nævnt som BR18. Hvis man bygger inden for gældende regler, overholder man sin byggeret, og vil få lov til sit projekt. Ellers kan der i mange situationer søges dispensation med succes.

Hvis der er en lokalplan for området hvor i bor, er den gældende i de tilfælde hvor den nærmere præciserer jeres byggeret. Der kan også være servitutter og deklarationer tilknyttet områder eller individuelle boliger som man skal være opmærksom på.

Hvis i er i tvivl om disse forhold kan det være en god idé at tage kontakt til en rådgiver, som kan hjælpe jer med at tolke lovgivning og andet der er tilknyttet jeres projekt.

En tilbygning beregnes som en forøgelse af boligarealet på jeres eksisterende bygning, uanset hvor stor tilbygningen er. En tilbygning kræver, at du ansøger kommunen om en byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal være skriftlig og indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale samt de bebyggelsesregulerende beskrivelser, som gør det muligt for bygningsmyndigheden at tage stilling til dit byggeprojekt. Du skal have byggetilladelse, før byggeriet igangsættes.

Den indledende dialog og priser

Hvis i ønsker at holde et indledende møde hos jer, hvor vi kan gennemgå projektet og de muligheder der ligger gemt, kommer vi gerne ud og tager en snak med jer.

udregnes et bindende tilbud på baggrund af vores indledende dialog.

Hvis i har yderligere spørgsmål, så kontakt os gerne.

Vi ser vi frem til at høre fra jer.

Kontakt Fællesrum arkitekter